KOLEJNA NOWOŚĆ – ZAPISY TRWAJĄ

zapisy-zajecia1_1

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ( w środy o 16.15.)

mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci w zakresie sfery społeczno – emocjonalnej tj.:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:

· zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach,

· współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy,

· zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

2. Wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:

· budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

· kształtowanie poczucia własnej wartości,

· wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,

· rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną

 

3. Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:

· zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,

· zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,

· uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

· program wspomagający rozwój umiejętności społecznych skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-, 6-letnich)

· zajęcia obejmują grupę 4 – 5 dzieci

· jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby pomocy dzieciom we właściwym adaptowaniu się do nowego środowiska

· skierowany do dzieci z dzieci z zaburzeniami zachowania, mających trudności w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi oraz w relacjach z samym sobą, z zadaniami, a także zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami wynikającymi z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska, charakteryzujące się między innymi nieadekwatnością i sztywnością reakcji oraz obecnością negatywnych emocji, lęku przed nowymi obowiązkami i wymaganiami oraz lęku przed kontaktami społecznymi

· spotkania mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.

 

Zajęcia bezpłatne, dofinansowane z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zapisy: fundacjastrefapociech@gmail.com, https://www.facebook.com/FundacjaStrefaPociech