Bezpieczny Dom

logotypclaim_czerony_pl_

Bezpieczny dom

 

to projekt realizowany przez Fundacje Strefa Pociech w formie kampnii na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. Projekt realizowany jest we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i został dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu odbędą się warsztaty na temat konfliktów i ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, złością – swoją i dzieci, oraz konsultacje ze specjalistami (psychologiem, psychiatrą, pedagogiem, coachem, mediatorem).

W ramach projektu skorzystać można również z cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanego  na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży  podnoszącego kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów.

Odbędą się także spotkania dotyczące interwencji i ochrony w przypadkach rodzin doznających kryzysu z powodu przemocy domowej, planowana jest też praca z osobami w kryzysie m.in.- spotkania dla osób doznających przemocy i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Wszystkie działania, zajęcia i konsultacje są bezpłatne dla uczestników, odbywaja sie w kilku miejscach województwa mazowieckiego w naszym rejonie w lokalu Fundacji Strefa Pociech na ul. Lipowej 5 w Sokołowie Podlaskim oraz w Węgrowie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul Szamoty 2A. Na wszystkie warsztaty i konsultacje obowiazują zapisy- mamy ograniczona liczbę miejsc. Wiecej informacji na stronie www.strefapociech.pl lub na facebooku na stronie KlubMamSokolowPodlaski.

Kontakt w sprawie udziału w projekcie: Aleksandra Zakrzewska-Murawa 603 072 071

 

http://www.podlasie24.pl/sokolow/region/bezpieczny-dom–21814.html