Moja Rodzina Życia Przyczyna

plakat strefa-1

„Moja rodzina życie przyczyna”

Fundacja Strefa Pociech realizuje we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, w ramach zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym”, projekt  „Moja rodzina życie przyczyna”, współfinansowany  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Jego cele to: zbudowanie świadomości dotyczącej źródeł  i konsekwencji zachowań przemocowych oraz możliwości i sposobów na zmianę, a także zapobieganie pojawianiu się uzależnień od alkoholu.

Projekt jest bezpłatny dla rodzin z subregionu siedleckiego.

Uczestnikom projektu  oferujemy:

  • Warsztaty psychoedukacyjne.
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych.
  • Konsultacje stacjonarne lub telefoniczne.
  • Opiekę dla dzieci podczas warsztatów dla rodziców.

Zajęcia i konsultacje odbywają się Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Węgrowie  ul. Szamoty 42A. Obowiązują zapisy  na poszczególne formy wsparcia (ograniczona liczba miejsc).

Więcej informacji i zgłoszenia do projektu 603072071 fundacja strefapociech@gmail.com