Zapraszamy na warsztat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

last minute

Zapraszamy na warsztat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorcy: pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy, asystenci rodzinni i inne osoby, które czują, że zdobycie wiedzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie byłoby im pomoce w pracy z klientem.

Uczestnicy podczas warsztatu dowiedzą się:

· Czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy?

· Jak rozpoznać osobę doznającą przemocy (objawy doświadczania przemocy)

· Jakie mechanizmy uruchamiają przemoc i jakie ją podtrzymują?

· Dlaczego niektórzy krzywdzą swoich bliskich, wykorzystują swoją przewagę, chcą mieć nad nimi
kontrolę?

· Jakie są konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy?

· Jak sięgnąć po pomoc i w gdzie się kierować w sytuacji przemocy?

· Jak wygląda procedura Niebieskiej Karty? Jakie podmioty mogą w tej procedurze uczestniczyć?

· Sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc.

· Jak wygląda pomoc dzieciom-ofiarom i świadkom przemocy.

·

Czas i miejsce warsztatu: 23.09.2017r. NPPP „Centrum Wspierania Rozwoju” ul. Szamoty

42A Węgrów w godzinach 9.00-17.00

Prowadzenie: Anna Elżbieta Szczycińska- trener umiejętności psychologicznych i pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Lubi towarzyszyć ludziom w doświadczaniu nowej, jakości życiowej. Na co dzień prowadzi warsztaty psychoedukacyjne z zakresu komunikacji międzyludzkiej, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty dla rodziców. Współpracuje od lat z Warszawskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wspiera rodziny, które doświadczyły przemocy.