Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Węgrów 22.08.18; Sokołów 19.09.18.

przemoc

Odbiorcy: pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy, asystenci rodzinni i inne osoby, które czują, że zdobycie wiedzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie byłoby im pomocne w pracy z klientem.

Uczestnicy podczas warsztatu dowiedzą się:
• Czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy?
• Jak rozpoznać osobę doznającą przemocy (objawy doświadczania przemocy)
• Jakie mechanizmy uruchamiają przemoc i jakie ją podtrzymują?
• Dlaczego niektórzy krzywdzą swoich bliskich, wykorzystują swoją przewagę, chcą mieć nad nimi kontrolę?
• Jakie są konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy?
• Jak sięgnąć po pomoc i w gdzie się kierować w sytuacji przemocy?
• Jak wygląda procedura Niebieskiej Karty? Jakie podmioty mogą w tej procedurze uczestniczyć?
• Sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc.
• Jak wygląda pomoc dzieciom-ofiarom i świadkom przemocy.

Czas i miejsce warsztatu: 1 spotkanie 8 h w terminie 19.09.2018 w godzinach 9.00-17.00

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy:
fundacjastrefapociech@gmail.com
603072071

Prowadzenie: Anna Elżbieta Szczycińska- trener umiejętności psychologicznych i pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Lubi towarzyszyć ludziom w doświadczaniu nowej, jakości życiowej. Na co dzień prowadzi warsztaty psychoedukacyjne z zakresu komunikacji międzyludzkiej, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty dla rodziców. Współpracuje od lat z Warszawskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wspiera rodziny, które doświadczyły przemocy.

Warsztaty w ramach projektu Bezpieczny Dom realizowanego przez Fundację Strefa Pociech.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.