Strategie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.Warsztat dla profesjonalistów pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą.

mężczyzna-relaks-na-łące

Strategie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Profesje, które wymagają nieustannego kontaktu z drugim człowiekiem (klientem, pacjentem, podopiecznym, uczniem, osadzonym) należą do najbardziej stresogennych. W obecnych czasach to również praca pod presją czasu generuje stres. Ryzyko wypalenia zawodowego jest bardzo duże w zawodach, które wiążą się z przyjmowaniem choćby części odpowiedzialności za innych ludzi. Niezwykle istotne jest nauczenie się, jak zadbać o siebie, aby nie stracić energii do działania. A także jak poradzić sobie ze stresem aby odzyskać radość z wykonywanej pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli szansę:

• Poznać przyczyny i podłoże stresu oraz wypalenia zawodowego (test autodiagnozy), jak
powstaje wypalenie zawodowe?
• Rozpoznać czynniki zewnętrzne wpływające na pojawienie się długotrwałego stresu.
• Zrozumieć zjawisko wypalenia zawodowego i odnieść je do swojej sytuacji.
• Przyjrzeć się sygnałom alarmowym wysyłanych przez swój organizm.
• Rozpoznać własne przekonania wzmagające poczucie stresu .
• Poznać jakie są konsekwencje długotrwałego stresu, symptomy wypalenia zawodowego.
• Stworzyć osobiste strategie pracy nad stresem i obniżonym poziomem motywacji do pracy.
• Poznać sposoby na odzyskanie równowagi i zbudowanie systemu obronnego.
• Zastanowić się w jaki sposób zbudować dla siebie barierę ochronną .

Co daje uczestnictwo w warsztacie?

• wiedzę dotyczącą radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
• kameralną przestrzeń, gdzie w bezpiecznej atmosferze wymienisz się doświadczeniem z
innymi uczestnikami
• materiały dydaktyczne

Czas i miejsce: Fundacja Strefa Pociech, Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 5
Data: dwa spotkania: 18.10. (czwartek) i 15.11. (czwartek) w godzinach 10.00-16.00.
Liczba miejsc ograniczona obowiązują zapisy: fundacjastrefapociech@gmail.com, 603072071
Prowadzenie: Anna Elżbieta Szczycińska – trenerka umiejętności psychologicznych, pedagożka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii zorientowanej na pomoc DDA/ DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych). Od kilku lat prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne dotyczące pracy nad rozwojem osobistym (redukcja stresu, świadoma komunikacja, poczucie własnej wartości, asertywność ).Towarzyszy innym w poszerza-niu i zdobywaniu nowych kompetencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologiczno-interwencyjnej w obszarze przeciwdzia-łania przemocy w rodzinie (prowadzi warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie).
WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU BEZPIECZNY DOM
ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO