Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać by do nas mówiły. Edycja wiosenna. Start grupy 30 marca.

PLAKAT A3 - WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Warsztaty umacniające więź z dzieckiem oraz wspierające komunikację, i bycie z innymi na co dzień.
Cykl składa się z 10 trzygodzinnych spotkań raz w tygodniu dla stałej, zebranej grupy.

Warsztaty umiejętności wychowawczych – co to?

Warsztaty są cyklem 8-10 spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy, opiekunowie mogą zdobyć, pogłębić wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz poszerzyć umiejętności wspierające (siebie i dziecko) w funkcjonowaniu w sytuacjach, w tym tych trudnych, związanych z procesem wychowania.

Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, lepszego rozumienia zachowań dziecka, wysyłanych przez nie komunikatów, przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci oraz wspieranie ich rozwoju.

Dla kogo są warsztaty?

Dla rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku
Dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie (rodzice, nianie, dziadkowie, opiekunowie, wychowawcy)
Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi
Dla osób, które chcą pełnić rolę rodzica w jak najbardziej świadomy sposób

Czego się nauczysz?

Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by było w przyszłości szczęśliwym dorosłym
Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć
Jak stawiać dziecku granice
Jak i kiedy nagradzać i chwalić
Jak tłumaczyć, a nie karać
Jak zachęcać do współpracy
Jak sprawić, by było bardziej samodzielne

Co otrzymasz?

• Wiedzę o tym jak rozmawiać z dzieckiem

• Umiejętności innych niż dotychczas sposobów reagowania na zachowanie dzieci

• Nowe sposoby rozumienia dzieci, kształtowania obowiązujących norm i dobrej współpracy

• Zwiększenie poczucia kompetencji rodzicielskich

• Wymianę doświadczeń i wsparcie innych rodziców mierzących się nie raz z podobnymi trudnościami w wychowaniu dzieci

• Możliwość kontaktu z pedagogiem, psychologiem, coachem pracującymi z rodzinami

• Dostęp do materiałów dla uczestników, a wśród nich ściągawek dla szybkiego przypomnienia zachowań ćwiczonych w trakcie warsztatów

• Spokojniejszą atmosferę życia rodzinnego

• Certyfikat ukończenia warsztatu

• Książkę „Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” za obecność na wszystkich zajęciach

• Kawę, herbatę i ciacho w trakcie przerw 🙂

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Zakrzewska-Murawa – pedagog, trener, coach, mediator, realizator m.in. programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Założyciel i współtwórca Fundacji Strefa Pociech. Przygotowuje się do pracy psychoterapeutycznej, pracuje indywidualnie i z grupami.

Tematyka zajęć część I :

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

– aktywne, wspierające słuchanie,

– motywowanie dziecka do współdziałania,

– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,

– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.