“Techniki dramowe w przeciwdziałaniu przemocy” szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 17 listopada 10.00-18.00

stop)

Zapraszamy na szkolenie

“Techniki dramowe w przeciwdziałaniu przemocy”
skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Podczas szkolenia przyjrzymy się zjawisku przemocy rówieśniczej – jej najczęstszym formom i mechanizmom – z wykorzystaniem metody dramy stosowanej.

Uczestnicy poznają efektywne sposoby reagowania w przypadku, gdy dziecko staje się ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy oraz poznają konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Uczestnicy poznają również i przetestują techniki dramowe możliwe do wykorzystania w obszarze profilaktyki przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą:
– rozgrzewki dramowe, które służą integracji grupy, zbudowaniu atmosfery bezpieczeństwa i oswojeniu z metodą dramy,
– 4 techniki dramowe: fotografie, elementy Teatru Forum, stymulatory, gorące krzesło
Powyższe techniki pomogą uczestnikom wejść w role, dzięki czemu mogą spojrzeć na prezentowaną problematykę z różnych perspektyw. Ćwiczą swoją wyobraźnię, ale też doświadczają określonych sytuacji problemowych na trzech poziomach (intelektualnym, emocjonalnym i cielesnym), co sprzyja testowaniu w praktyce różnorodnych rozwiązań i konstruktywnych strategii radzenia sobie w obliczu doświadczania konfliktu czy przemocy.

Korzyści z udziału w warsztacie:

-doświadczenie na sobie jak działają techniki dramowe (pomocne przy tworzeniu własnych zajęć i przewidywaniu reakcji ich uczestników)

-poznanie kilku atrakcyjnych oraz skutecznych ćwiczeń i technik możliwych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą w tematyce przeciwdziałania przemocy
-zaświadczenie o udziale w warsztacie, materiały szkoleniowe zawierające opis poszczególnych technik oraz przykładowe scenariusze zajęć

Prowadząca:
Katarzyna Leoniewska – absolwentka psychologii i animacji kultury na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego INTRA. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu dramy stosowanej i Teatru Forum organizowane przez polskich oraz zagranicznych ekspertów. Od 2012 roku związana ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy, psychoedukacji, edukacji kulturalnej i artystycznej. Prowadzi również szkolenia z wykorzystania technik dramowych w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych obszarach tematycznych.