Szkoła dla rodziców. Start grupy 26marca, Warszawa

warsztaty dla rodzicówn

ZAPISY: fundacjastrefapociech@gmail.com , 603072071

Warsztaty umacniające więź z dzieckiem oraz wspierające komunikację, i bycie z innymi na co dzień.
Cykl składa się z 10 trzygodzinnych spotkań raz w tygodniu dla stałej, zebranej grupy.
Spotkania bezpłatne bo dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Warsztaty umiejętności wychowawczych – co to?

Warsztaty są cyklem 8-10 spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy, opiekunowie mogą zdobyć, pogłębić wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz poszerzyć umiejętności wspierające (siebie i dziecko) w funkcjonowaniu w sytuacjach, w tym tych trudnych, związanych z procesem wychowania.

Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, lepszego rozumienia zachowań dziecka, wysyłanych przez nie komunikatów, przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci oraz wspieranie ich rozwoju.

Dla kogo są warsztaty?

Dla rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku
Dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie (rodzice, nianie,
dziadkowie, opiekunowie, wychowawcy)
Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z
dziećmi
Dla osób, które chcą pełnić rolę rodzica w jak najbardziej
świadomy sposób

Czego się nauczysz?

Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by
było w przyszłości szczęśliwym dorosłym
Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć
Jak stawiać dziecku granice
Jak i kiedy nagradzać i chwalić
Jak tłumaczyć, a nie karać
Jak zachęcać do współpracy
Jak sprawić, by było bardziej samodzielne

Co otrzymasz?

Wiedzę o tym jak rozmawiać z dzieckiem
Umiejętności reagowania na zachowanie dzieci
Nowe sposoby rozumienia dzieci, kształtowania obowiązujących norm i dobrej współpracy
Zwiększenie poczucia kompetencji rodzicielskich
Wymianę doświadczeń i wsparcie innych rodziców mierzących się nie raz z podobnymi trudnościami w wychowaniu dzieci
Możliwość kontaktu z pedagogiem, psychologiem, coachem pracującymi z rodzinami
Dostęp do materiałów dla uczestników, a wśród nich ściągawek dla szybkiego przypomnienia zachowań ćwiczonych w trakcie warsztatów
Spokojniejszą atmosferę życia rodzinnego
Certyfikat ukończenia warsztatu
Książkę „Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” za obecność na wszystkich zajęciach
Kawę, herbatę i ciacho w trakcie przerw 🙂

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Zakrzewska-Murawa – pedagog, trener, coach, mediator, realizator m.in. programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Założyciel i współtwórca Fundacji Strefa Pociech. Pracuje indywidualnie i z grupami.

Tematyka zajęć część I :

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

– aktywne, wspierające słuchanie,

– motywowanie dziecka do współdziałania,

– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,

– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.