Rozwiń skrzydła

indekslogo_FIOML

Projekt „Rozwiń skrzydła” dofinansowany był w ramach konkursu FIO MAZOWSZE LOKALNIE 2014.
Czas trwania projektu: 2014-09-01 – 2014-11-20

Głównym założeniem projektu był rozwój Fundacji Strefa Pociech i poszerzenie zakresu jej usług na rzecz społeczności lokalnej poprzez podniesienie kompetencji wolontariuszy organizacji oraz zakup sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań Fundacji.
W ramach projektu przeszkolony został pracownik-wolontariusz fundacji – wziął on udział w tygodniowym szkoleniu „Szkoła dla Rodziców” (program wzmacniania umiejętności wychowawczych), zakupiono również sprzęt do prowadzenia szkoleń i warsztatów.

 

indeksg