O nas

Fundacja Strefa Pociech została zarejestrowana 30 grudnia 2013 roku.
Powołana została by wesprzeć i rozszerzyć działalność Sokołowskiego Klubu Mam.

Nasze cele to przede wszystkim:

1. Działalność na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków poprzez wszechstronną pomoc i wsparcie.
2. Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei przestrzeni przyjaznych rodzinie i miejsc integracji społecznej oraz rozwoju takich miejsc w Polsce i za granicą.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej,
kulturalnej, artystycznej, prozdrowotnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny i społeczności lokalnych.
4. Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego.
5. Pomoc społeczna rodzinom potrzebującym; propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność to zapraszamy do przekazywania darowizn na konto Fundacji. Wszystkie pozyskane środki wykorzystane będą na realizację celów statutowych Fundacji.

Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz ciekawy pomysł na wspólne działania, to prosimy o maila na adres fundacjastrefapociech@gmail.com

FUNDACJA STREFA POCIECH
Wolności 62K/5, 08-­300 Sokołów Podlaski
KRS 0000488535
REGON 147037638
NIP 8231659401
Nr konta:  28 2030 0045 1110 0000 0404 1300