Zdrowy Maluch

Projekt ZDROWY MALUCH realizowany był we współpracy z Fundacją Nutricia oraz Federacją Polskich Banków Żywności od maja do sierpnia 2014 roku.

Odbiorcami projektu była grupa mam dzieci 0-3 lata spotykających się regularnie w ramach sokołowskiego Klubu Mam.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy mam na temat prawidłowych nawyków żywieniowych dotyczących dzieci 0-3 lata poprzez ich udział w spotkaniach i konsultacjach przeprowadzanych w ramach Klubu Mam oraz upowszechnienie Programu 1000 pierwszych dni dla zdrowia pośród opiekunów najmłodszych dzieci z terenu powiatu sokołowskiego.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

– Cykl spotkań ze specjalistą d.s. żywienia dotyczących prawidłowych nawyków żywieniowych, odżywiania w ciąży, odżywiania matki karmiącej, konstruowania zbilansowanej diety dziecka.

– Spotkanie z dentystą – wykład o wpływie odżywiania na stan uzębienia dzieci 0-3, próchnicy butelkowej , wadach zgryzu; przegląd ząbków u naszych maluszków.

– Konsultacje ze specjalistami zarówno w formie spotkań jak i dyżurów telefonicznych: (dietetyk, konsultantka laktacyjna, dentysta)

– Propagowanie Programu „1000 Pierwszych dni dla zdrowia” poprzez udostępnianie rodzicom informacji na temat programu, dystrybucję materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
Do rezultatów projektu należy zaliczyć :
-zwiększenie wiedzy uczestników na temat programowania metabolicznego, prawidłowych nawyków żywnieniowych podczas ciąży, laktacji oraz prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci 0-3 lata;
-wzrost świadomości w zakresie zdrowego żywienia;
-poszerzenie wiedzy uczestników i zdobycie przez nich umiejętności z obszaru rozszerzania diety dziecka i konstruowania jadłospisów;
-wzrost zainteresowania tematem zdrowego odżywiania;

-wzrost motywacji do zdrowego żywienia siebie i bliskich;
-deklaracja stosowania przez uczestników projektu wytycznych programu „1000pierwszych dni dla zdrowia” w żywieniu swoim i swojego dziecka.

1000dni - logotyp 

Zalecenia żywieniowe znajdziesz  na www.1000dni.pl