grupa wsparcia
grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania

Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Aspergera

W niedziele dla podopiecznych naszej fundacji oraz osób z ich otoczenia odbędzie się szkolenie prowadzone przez trenerów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS w Warszawie. Plan spotkania: 1. Zespół Aspergera – Klasyfikacja, objawy – Występujące trudności w funkcjonowaniu społecznym – Formy terapii 2. Rozwój psychoseksualny – Czym jest seksualność? – Dojrzewanie, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi? […]