Bezpieczny Dom

To  projekt realizowany przez Fundacje Strefa Pociech w formie kampanii na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. Projekt realizowany we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu odbywają się warsztaty na temat konfliktów i ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, złością – swoją i dzieci, oraz konsultacje ze specjalistami (psychologiem, psychiatrą, pedagogiem, coachem, mediatorem).

W ramach projektu skorzystać można również z cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanego  na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży  podnoszącego kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów.

Odbywają się także spotkania dotyczące interwencji i ochrony w przypadkach rodzin doznających kryzysu z powodu przemocy domowej, planowana jest też praca z osobami w kryzysie m.in.- spotkania dla osób doznających przemocy i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Wszystkie działania, zajęcia i konsultacje są bezpłatne dla uczestników, odbywają sie w kilku miejscach województwa mazowieckiego min. w lokalu Fundacji Strefa Pociech na ul. Lipowej 5 w Sokołowie Podlaskim, w Węgrowie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul Szamoty 2A, w Centrum Edukacyjno Szkoleniowym , ul Śląska 10 w Warszawie.  Na wszystkie warsztaty i konsultacje obowiazują zapisy- mamy ograniczona liczbę miejsc.

Projekt realizowany 1.06.-30.11.2017

logoo

logo mazowsze4