Szkoła dla Rodziców 2017

 

 

 

 

Projekt polega na realizacji programu profilaktycznego mającego na celu wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu dzieci. Ten program ma na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny w zakresie funkcji rodzicielskich.

Opis programu :

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

 

Szkoła dla Rodziców to cykl warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Uczestnicy tego cyklu podniosą swoje  kompetencje wychowawcze i opiekuńcze. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty te są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”  (część I) oraz A. Faber i E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji” (część II)

Tematyka zajęć  :

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

aktywne, wspierające słuchanie,

motywowanie dziecka do współdziałania,

modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,

wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rodziny, ochrona dzieci oraz wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich.

W ramach projektu przewidziano nastepujace działania:

-kilka cykli warsztatów (min 30h – jeden cykl w formie 10 spotkań) umiejetności wychowawczych przeprowadzanych w różnych miejscowościach województwa mazowieckiegi, głównie w subregionie siedleckim.

  • konsultacje ze specjalistami (min. pedagog, psycholog, psychiatra dziecięcy
  • coaching rodzicielski
  • opieka /zajęcia dla dzieci podczas warsztatów dla rodziców.

 

Projekt realizowany 05.07.-30.11.2017

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego


logoologo_FIOML