W kręgu

Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Główne cele projektu to :

Podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin, rozwijanie umiejętności rodzicielskich i społecznych – poprzez cykl warsztatów o tematyce wychowawczej i psychoedukacyjnej, spotkania ze specjalistami, konsultacje.
Promowanie ciekawego spędzania czasu z dziećmi poprzez prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, twórczych, zabawowych dla dzieci i ich opiekunów oraz inicjowanie okazjonalnych wspólnych kreatywnych działań.
Przeciwdziałanie izolacji rodzin z małymi dziećmi, propagowanie idei wzajemnego wsparcia oraz integracja rodziców i zachęcanie ich do angażowania się w projekty integrujące i wspierające wspólnotę lokalną poprzez organizowanie spotkań tematycznych, na których maluchy bawią się i nabywają pierwszych umiejętności społecznych a opiekunowie integrują się, dzielą doświadczeniami, wiedzą, umiejętnościami.