Szkoła dla Rodziców 2016

 

Projekt polega na realizacji programu profilaktycznego mającego na celu wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu dzieci. Program ma na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny w zakresie funkcji rodzicielskich.

Opis programu :

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Szkoła dla Rodziców to cykl warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Uczestnicy tego cyklu podniosą swoje  kompetencje wychowawcze i opiekuńcze. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty te są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”  (część I) oraz A. Faber i E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji” (część II)

Tematyka zajęć część I :

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

aktywne, wspierające słuchanie,

motywowanie dziecka do współdziałania,

modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,

wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Tematyka  zajęć część II: 

Wspieranie  procesu  budowania  wzajemnych  (opartych  na  więzi  i  szacunku) relacji między dziećmi:

-rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

-kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

-problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,

-wpływ ról na relacje między dziećmi i ich dorosłe życie

 

W ramach projektu w Sokołowie Podlaskim odbędą się dwa cykle warsztatów Szkoła dla Rodziców cz. I oraz Szkoła dla Rodziców cz.II. W ramach projektu rodzice będą mieli również możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami ( np. pedagogiem, psychologiem, dziecięcym psychiatrą, terapeuta SI etc)

Projekt prowadzony 01.07.2016.-30.11.2016

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

i logo mazowsze pod spodem i logo fundacji razem

logoo

logo mazowsze4