Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Aspergera

grupa wsparcia

W niedziele dla podopiecznych naszej fundacji oraz osób z ich otoczenia odbędzie się szkolenie prowadzone przez trenerów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS w Warszawie.
Plan spotkania:
1. Zespół Aspergera
– Klasyfikacja, objawy
– Występujące trudności w funkcjonowaniu społecznym
– Formy terapii
2. Rozwój psychoseksualny
– Czym jest seksualność?
– Dojrzewanie, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi?
– Nastolatek z Zespołem Aspergera.
3. Mocne strony dziecka
– Jak możemy wzmacniać mocne strony dziecka
– Jak poradzić sobie ze słabymi stronami
– W jaki sposób budować poczucie własnej wartości u dzieci?
4. Umiejętności społeczne dzieci
– W jaki sposób uczyć dzieci kompetencji społecznych
5. Umiejętności wychowawcze
– Stawianie jasnych granic.
– Konsekwencja w działaniu.
– Budowanie samodzielności.
– Trudne zachowania i propozycje reagowanie na nie.
Spotkanie będzie składać się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej.

 

Spotkanie jest bezpłatne, dofinansowane z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „W kręgu” prowadzonego przez Fundcję Strefa Pociech.