Grupa psychoedukacyjno – wsparciowa dla rodziców w konflikcie rozwodowym pt. „Dziecko w rozwodzie”

0001

Dla kogo?
Grupa przeznaczona jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z mamą/tatą swojego dziecka/dzieci.

Konflikty między byłymi partnerami, rozwód bądź separacja to sytuacje, uruchamiające silne emocje: rozczarowanie, smutek, złość, niechęć, żal czy wrogość. Trudności w ustaleniu nowych reguł i zasad funkcjonowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi rodzą bezsilność i poczucie winy.
Bywa, że w takich sytuacjach dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności poradzenia sobie ze skutkami rozpadu rodziny. Tym samym trudno im skoncentrować uwagę na dziecku i jego potrzebach, które w takiej sytuacji potrzebuje szczególnej troski.
W kameralnej przestrzeni oraz bezpiecznej i wspierającej atmosferze dowiesz się, jak pomóc sobie i dziecku.

Jaki jest cel grupy?
– przekazanie rodzicom wiedzy na temat perspektywy dziecka w sytuacji rozstania (jego potrzeb, emocji, sposobów radzenia sobie z kryzysem) oraz tego jak się o nie zatroszczyć, by ponosiło, jak najmniejsze konsekwencje,
– pomoc rodzicom w uporaniu się z własnymi emocjami i trudnościami związanymi z rozpadem związku, tak by adekwatnie reagować na potrzeby dziecka i realizować własne cele życiowe,
– przekazanie rodzicom praktycznych umiejętności, które pomogą przezwyciężyć trudności w kontakcie z drugim rodzicem, tak by wspólne wychowywanie dziecka przebiegało bez konfliktów.

Jak wyglądają spotkania?
Spotkania mają charakter psychoedukacyjno – wsparciowy. Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności i stawiania granic, zasad dobrej i skutecznej komunikacji, radzenia sobie z emocjami swoimi i dziecka.

Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwość wymiany doświadczeń z osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej.

Terminy spotkań: do ustalenia – ROZPOCZYNAMY w kwietniu 2020
Miejsce: Sokołów Podlaski, Lipowa 5
Czas trwania grupy: (ok 10 spotkań)
Czas trwania spotkania: 2,5h (w tym 15 min przerwy)
Liczba uczestników: 12-16 osób
Grupa jest grupą zamkniętą.

Szanowni Państwo,
w grupie udział może wziąć jedno z rozstających się rodziców. Drugiego rodzica zapraszamy do udziału kolejnej edycji.

Prowadzący:
Anna Elżbieta Szczycińska – trenerka umiejętności psychologicznych, pedagożka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii zorientowanej na pomoc DDA/ DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych). Towarzyszy innym w poszerzaniu i zdobywaniu nowych kompetencji osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologiczno-interwencyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadziła konsultacje psychologiczne oraz krótkoterminową terapię indywidualną osób dorosłych, udzielała wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych, współprowadząc grupy psychoedukacyjno-wsparciowe. Interesuje sie tańcem i ruchem terapeutycznym oraz techniką uważności (Mindfulness).

ZAPROŚ DO WYDARZENIA OSOBY KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAINTERESOWANE !!!