Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać by do nas mówiły. Warsztaty stacjonarne Węgrów, od 4 września 15.00-18.00

111111111111111111
Warsztaty (cykl spotkań dla zamkniętej grupy) umacniające więź z dzieckiem oraz wspierające komunikację, i bycie z innymi na co dzień.
ZAPISY:
https://www.survio.com/survey/d/T1G3S3M7N4V6Q3K2P
fundacjastrefapociech@gmail.com
Spotkania będą odbywać się stacjonarnie w Węgrowie
Spotkania bezpłatne bo dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Warsztaty umiejętności wychowawczych – co to?
Warsztaty są cyklem 8-10 spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy, opiekunowie mogą zdobyć, pogłębić wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz poszerzyć umiejętności wspierające (siebie i dziecko) w funkcjonowaniu w sytuacjach, w tym tych trudnych, związanych z procesem wychowania.
Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, lepszego rozumienia zachowań dziecka, wysyłanych przez nie komunikatów, przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci oraz wspieranie ich rozwoju.
Tematyka zajęć :
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów