Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać by do nas mówiły

sdr strona

Zapraszamy na kolejny cykl warsztatów Jak mówić by dzieci nas słuchały jak słuchać by do nas mówiły
Warsztaty (cykl spotkań dla zamkniętej grupy) umacniające więź z dzieckiem oraz wspierające komunikację, i bycie z innymi na co dzień.
ZAPISY:
https://www.survio.com/survey/d/T1G3S3M7N4V6Q3K2P
fundacjastrefapociech@gmail.com
Spotkania będą odbywać się w formie online
Spotkania nieodpłatne bo dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Warsztaty umiejętności wychowawczych – co to?
Warsztaty są cyklem 8-10 spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy, opiekunowie mogą zdobyć, pogłębić wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz poszerzyć umiejętności wspierające (siebie i dziecko) w funkcjonowaniu w sytuacjach, w tym tych trudnych, związanych z procesem wychowania.
Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, lepszego rozumienia zachowań dziecka, wysyłanych przez nie komunikatów, przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci oraz wspieranie ich rozwoju.
Tematyka zajęć :
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów