Rozpoczynamy zapisy:

zapisy-zajecia1_1

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

10 spotkań po 3 godziny w soboty 16.00-19.00

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Tematyka zajęć:
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Zajęcia bezpłatne, dofinansowane z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowane w ramach projektu „W kręgu”prowadzonego przez Fundację Strefa Pociech
Zapisy: fundacjastrefapociech@gmail.com, www.facebook.com/FundacjaStrefaPociech