Szkoła dla Rodziców

szkoła dla rodzicówn

Szkoła dla Rodziców i wychowawców.

Wychowanie dziecka to jedno z największych i najważniejszych zadań jakie stoją przed nami. W głównej mierze od rodziców, od najbliższego otoczenia dziecka zależy jak będzie ono funkcjonowało w przyszłości, co będzie niosło przez życie i co będzie umiało dawać sobie i innym.
Szkoła dla Rodziców i wychowawców to cykl warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
Jeśli jesteś rodzicem, dziadkiem, opiekunem Fundacja Strefa Pociech zaprasza Cię na warsztaty „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały Jak słuchać żeby do nas mówiły„.

Na cyklu cotygodniowych spotkań będziesz mógł poszukać odpowiedzi na pytania: jak budować relację z dzieckiem, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak budować w nim poczucie własnej wartości, otwartość czy chęć współpracy.

Tematyka zajęć :
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Czas i miejsce: Fundacja Strefa Pociech, Lipowa 5, Sokołów Podlaski.

10 cotygodniowych spotkań po 3 h (soboty bądź popołudnia w tygodniu). Ruszamy gdy utworzy się grupa min 10 chętnych osób. Przewidujemy opiekę dla dzieci na czas warsztatów.

 

Prowadzenie: Aleksandra Zakrzewska-Murawa – trener umiejętności psychospołecznych, pedagog, coach, mediator.

 

Spotkania bezpłatne dla uczestników, obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: fundacjastrefapociech@gmail.com, 603072071, www.strefapociech.pl

Zbieramy też grupy w Węgrowie, Siedlcach, Książenicach i Warszawie.

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA DLA RODZICÓW

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO